Slide

Kurz olejomalby, malby ve vrstvách 

Poznej tajemství ukrytá ve vrstvách barev 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš poznat jako malo­va­li sta­ří mistři? Nevá­hej a klik­ni na:

Pronikni do tajů starých mistrů

Obdi­vu­ješ sta­ré mal­by a nedo­ká­žeš si před­sta­vit, jak jsou nama­lo­va­né?
Dob­ří malí­ři mají své postu­py a fígle. Buď jen svůj a nech se inspi­ro­vat efek­tiv­ní­mi postu­py těch nejlepších.

Pochopíš, jak se tvoří prostor ve vrstvách

Čty­ři setká­ní tě pro­ve­dou tech­ni­kou mal­by od skicy až k pro­pra­co­va­né vrstve­né mal­bě.
Kurz pove­de zku­še­ný malíř  Lukáš Orli­ta.

Zvládnu to i já?

Pocho­píš tech­no­lo­gic­ký postup mal­by. To je základ, abys svou tvor­bu posu­nul dál.
Nové postu­py vyu­ži­ješ tam,  kde se ve své v tvor­bě nachá­zíš,
jako začá­teč­ník i jako pokro­či­lý malíř.

Technikou starých mistrů tah za tahem

Nauč se vrstvenou malbu i jako úplný začátečník

Příprava na malbu – výběr námětu, rozvržení kompozice, skica budoucí malby

Příprava na malbu – výběr námětu, rozvržení kompozice, skica budoucí malby

Podmalba – příprava podkladu a první vrstva malby

Druhá vrstva malby – důkladná modelace námětu ve světlech a stínech, malba v pastách (hustý nános barvy)

Vrchní části malby – průsvitné a poloprůsvitné vrstvy, lazury

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš poznat jako malo­va­li sta­ří mistři? Nevá­hej a klik­ni na:

ceny—termíny

TERMÍN

sobo­ta 23. ledna

 10.00 – 17.00 s pau­zou na oběd

Vánoční sleva 10 %

Běž­ná cena 1 490 Kč / 6h, odečti si svo­ji sle­vu!

Kup kurz do 20. 12. a ulov si sle­vu 10%.

Jak uplat­nit slevu? 

Při náku­pu zadej kód: VANOCE2020

V ceně je zahr­nu­tý veš­ke­rý materiál.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Máš chuť to zku­sit?
Tak teď klik­ni na:

Kouzla malby ve vrstvách

Ukázka z našich kurzů

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This