Příprava na talentové zkoušky

Slide

Stačí pár účinných rad a zvládneš to 

Výuku spouštíme 10. května

Příprava na talentové zkoušky na SŠ

Pro žáky 7. – ⁠⁠9. tříd

PO 15.30 – 18.00
ST 15.30 – 18.00
PA 15.00 – 17.30

od září do června

Sku­pi­no­vé a indi­vi­du­ál­ní kurzy

Letní příprava na talentové zkoušky na SŠ a VŠ

12. – 16. 7.
26. – 30. 7.
2. – 6. 8.
9. – 13. 8.
16. – 20. 8.
23. – 27. 8.

čas  10.00 – 16.00
cena  4 650 Kč / 5 den­ní kurz 

Inten­ziv­ní let­ní pří­pra­va na všech­ny výtvar­né obory

Kurz dějin umění k přijímacím zkouškám na SŠ

Pří­pra­va na písem­nou či úst­ní zkoušku

6. – 8. 11.

 Kč / 12hod. kurz

Test z dějin umě­ní je sou­čás­tí při­jí­ma­ček
Pochop základ hra­vou for­mou bez biflování

 

 

Příprava na talentové zkoušky na VŠ

Při­prav se na jaký­ko­liv obor

PO 15.30 – 18.00
ÚT 16.00 – 18.00
ST 15.30 – 18.00 / 18.00 – 20.30
ST 17.00 — 19.30
ČT 15.30 – 18.00
15.00 – 17.30

od září do června

Sku­pi­no­vé a indi­vi­du­ál­ní lekce


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online příprava na talentové zkoušky na SŠ

Kurz spí

ÚT a ČT 15.00 – 17.00

3 200 Kč / 16 h

S lek­to­rem naži­vo (on-line) i na dál­ku
Zákla­dy kres­by i mal­by, krok po kroku

 

Víkendový kurz portrétu

5. – 6. 12.
12. – 13. 12.

2 180 Kč / 10 hod. kurz

Dvou­den­ní nášup k obvyk­lé­mu úko­lu,
kte­rý tě čeká u přijímaček

 

 

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This