Soňa Popová

Lektorka

Lektorku vyhledej když…

  • chceš si oddychnout od každodenních starostí
  • toužíš povolit uzdu své fantazie
  • máš chuť tvořit vlastní umění, ale nevíš odkud to uchopit
  • láká tě ilustrace nebo volná tvorba
  • potřebuješ zahřát na duši krásným úsměvem

Soňa je charismitická výtvarnice plná energie a nápadů. Poradí si s řadou technik a témat. Vyzařuje radost z tvorby i ze života. Její předostí je ilustrace, stylizace a volná tvorba. Dokáže ti pomoci najít cestu k uchopení tvých výtvarných snů a niterních myšlenkek jednoduchým způsobem.

Motto lektorky

Tvorba má přinášet hlavně radost.

Kurzy, které vyučuje

Kurz abstrakce, ilustrace a fantazie

Kontakt

popova.sona@start-art.cz

Umělkyně

Profese

Soňa se narodila v roce 1989 v Levicích na Slovensku. Vystudovala animaci na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V Brně studovala JAMU, obor audiovizuální tvorba a divadlo. V současné době studuje arteterapii na Masarykově univerzitě v Brně.
Pracuje jako animátorka. V roli výtvarnice spolupracovala také s Českou televizí – animovala serial Mrazivá tajemství. Je spoluautorkou ilustrovaných básní Popravda.

Osobnost tvůrkyně

Pro Soňu je tvorba meditací. Čas jakoby se zastavil. Zahloubaná do svých myšlenek trpělivě přenáší své vize na papír či plátno. V jejích obrazech lze rozpoznat určitý rytmus a opakovaní se smyslem pro detail. V autorčině tvorbě tematicky převládá ženský princip a personifikovaná symbilická zvířata a přírodní motivy.

Oblíbené výtvarné techniky

Soňa pracuje nejraději s perokresbou kolorovanou akvarelem nebo akrylovou vrstvenou malbou.

Umělecké projekty

Instagram