Slide

Vyrob si svůj zápisník 

deník dle tvého přání nebo originální dárek 

Vyrob si svůj zápisník

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Už tě to táh­ne? Nevá­hej a klik­ni na:

Vlastní deník šitý na míru

Veli­kost, typ papí­ru a počet strá­nek, ori­gi­nál­ní des­ky?
Bude to deník, ski­cák, diář nebo zápis­ník?
Vše je na tobě.

Přijď si vytvořit dárek – pro sebe nebo své blízké

Na kur­zu pocho­píš zákla­dy kni­hař­ské prá­ce.
Nau­číš se, jak vyro­bit kla­sic­kou šitou kniž­ní vazbu v pev­ných des­kách.
Domů si odne­seš jedi­neč­ný deník a cen­né zku­še­nos­ti,
se kte­rý­mi si
 dal­ší deník hra­vě svá­žeš sám.

 

Pojď se inspirovat

Lek­tor­ka Áta Čer­ná u sebe nosí deník kaž­dý den.
Postup­ně ho plní ski­ca­mi, akva­re­lo­vý­mi kra­ji­na­mi, pra­cov­ní­mi poznám­ka­mi i poe­tic­ký­mi úryv­ky.
Z její malé, rukou uši­té kní­žeč­ky se tak postup­ně stá­vá umě­lec­ký arte­fakt, kte­rým inspi­ru­je svo­je oko­lí.
Její um je k nahléd­nu­tí a ke kou­pi v obchůd­ku Morav­ské gale­rie.
Přijď nasát tvůr­čí atmo­sfé­ru a odnes si svůj umě­lec­ký artefakt.

 


Tvoříme v malých skupinkách

3 – 9 účastníků

Žád­ná vel­ká ban­da. Ako­rát tak vel­ká pro kama­rád­skou atmo­sfé­ru, ako­rát tak malá pro oba­vy z nemo­cí.
A lek­tor se ti může dosta­teč­ně věno­vat.

mrkni, na co se můžeš těšit

Vyrobíš si deník přesně podle svého přání — pro sebe nebo jako krásný dárek pro blízké

To, co se naučíš na kurzu, můžeš snadno udělat sám doma

Naučíš se klasickou šitou knižní vazbu

Poznáš další varinaty, jak vázat knížky a deníčky

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Už tě to táh­ne? Nevá­hej a klik­ni na:

ceny—termíny

TERMÍNY

sobo­ta 16. led­na

10.00 – 17.00

Vánoční sleva 10 %

Od běž­né ceny níže odečti slevu:

běž­ná cena 1 450 Kč / 6h kurz

V ceně je zahr­nu­tý veš­ke­rý materiál.

Vyber si sle­vu do 20.10.

Jak? Při náku­pu zadej kód: VANOCE 2020

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Máš chuť to zku­sit?  Tak teď klik­ni na:

Mrkni co si můžeš vyrobit

Koptská vazba a mramorový papír

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This