Výtvarné kurzy pro děti

Slide

Zapomeň na pouhé A4 a rozmáchni se 

Výuku spouštíme od 10. května

Příměstský letní tábor

8 až 12 let

 16. – 20. 8.
čas  8.00 – 16.00

Cena  3 600,-

Cena zahr­nu­je odbor­nou výu­ku, oběd, výtvar­ný mate­ri­ál.
Od pojiš­ťov­ny lze zís­kat pří­spě­vek 500 Kč.
Kurz není pod­po­ro­ván dota­cí. Cena zahr­nu­je pou­ze pro­voz­ní náklady.

Výtvarná laboratoř pro děti

Barev­ná pokus­ná díl­na pro děti škol­ní­ho věku

PO 14.30 – 16.30
ate­li­é­ry Huso­va 8a

září – červen

 

Výtvarné expedice pro rodiče s dětmi

Pro rodi­če s dět­mi 1 – 5 let

9.30 – 10.30
ate­li­é­ry Huso­va 8a

září – červen


 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This