ruku v ruce s živlem vody

Pro­ma­luj se do leh­kos­ti a pro­žij čer­ven s akva­re­lem.

OD ZÁKLADŮ K PROPRACOVANÝM MALBÁM

Čty­ři setká­ní tě pro­ve­dou tech­ni­kou akva­re­lu od základ­ních tahů až k pro­pra­co­va­né mal­bě.
Kurz pove­dou dva lek­to­ři, což obo­ha­tí jeho prů­běh: Lukáš Orli­taÁta Čer­ná.

TVOŘÍME V MALÝCH SKUPINKÁCH

3–9 účast­ní­ků

Žád­ná vel­ká ban­da. Ako­rát tak vel­ká pro kama­rád­skou atmo­sfé­ru, ako­rát tak malá pro zby­teč­né oba­vy z nemo­cí.

mrkni, na co se můžeš těšit

1) Práce s barvou – cvičení, studie, volné či geometrické abstrakce, vrstvení – malba lazurami (krása vitrážových oken), skicování

2) Krajina – od základů krajiny až po vyspělé postupy – malba do mokrého a suchého, japonská krajina.

3) Zátiší, tvary, květiny, kompozice s ostřejšími liniemi, plastickými motivy…

4) Vlastní námět (příběhy, pohádky, mytologie, fantazie, napodobení jiného námětu)

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš si s námi zama­lo­vat? Nevá­hej a klik­ni na:

ceny—termíny

OD AKVARELU K OLEJOMALBĚ

3.6. – 25.6.
18:00 – 20:30
kaž­dou stře­du v dub­nu

Cena

2 250,- / 4x 2,5h

V ceně je zahr­nut veš­ke­rý mate­ri­ál.

 

AKVARELOVÉ MALBY ŽÁKŮ

ATMOSFÉRA KURZU AKVARELU

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Máš chuť to zku­sit?
Tak teď klik­ni na:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce:
start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This