Slide

STREETART WORKSHOP

Vtahující, objevné, s nádechem nebezpečí 

Uspořádej vtahující workshop pro:

festival

dětský den

školu

oslavu narozenin

skupinu dětí i dospěláků

POVEDOU TĚ ZKUŠENÍ STREETARTISTI

Stačí se nechat vtáhnout

 

Je to jako sou­stře­dě­ný tanec celým tělem.

Medi­ta­ce nad kaž­dým tahem.

Sprej – tech­ni­ka kouz­la i stylu.

 

Pomalovat zeď, plátno i malou krásnou věc

Před­stav si obraz. Motiv na stě­ně své­ho pokoje.
Taš­ku přes rame­no. Cool tričko.
Ori­goš pouz­dro na brý­le. Dře­vě­nou kra­bič­ku pro babičku…
Ane­bo – vel­kou barev­nou stěnu.

Se sprejem si užiješ vtahující a objevnou jízdu s nádechem nebezpečí

Zají­má tě osob­ní ces­ta od pou­lič­ní­ho graf­fi­ti po ori­gi­nál­ní street–art?

Jak pře­ta­vit cool nebez­pe­čí v něco pře­kra­ču­jí­cí­ho, tvo­ři­vé­ho a obohacujícího?

Pove­dou tě street–artisti se zají­ma­vým příběhem.

Z KURZU

JAK SI OBJEDNAT AKCI SPREJE?

Ozvi se Deni­se Bel­zo­vé na:

info@start-art.cz

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This